top of page

Podívejte se na nejdůležitější kroky a události sítě:

1993 : Plantlife (UK) předkládá na Bern Convention Plant Expert Meeting (Rada Evropy) návrh na konferenci k diskusi o celoevropské spolupráci při ochraně rostlin. Z nich

1995 : Francouzské ministerstvo životního prostředí pořádá 1. konferenci Planta Europa v Hyères ve Francii. Na této konferenci se vůbec poprvé sešli odborníci na ochranu rostlin z celé Evropy. Stovky odborníků se scházejí, aby diskutovali o směrech a společných cílech ochrany rostlin v celé Evropě. Z nich

1998 : Švédské informační centrum o druzích pořádá 2. konferenci Planta Europa ve švédské Uppsale. Z nich

2000 : Planta Europa se stává evropským programem Plantlife International Konstituce Planta Europa je dokončena. Z nich

2001 : Agentura ochrany přírody a krajiny ČR pořádá 3. konferenci Planta Europa v Průhonicích, Česká republika. Na této konferenci síť zmobilizovala své odborné znalosti v oblasti ochrany rostlin, aby vytvořila hlavní plán s konkrétními cíli k zastavení ztráty rozmanitosti rostlin v Evropě do roku 2007. Výsledkem této konference byla Evropská strategie ochrany rostlin (EPCS). 42 cílů EPCS je konkrétních, měřitelných, realistických, dosažitelných a časově omezených.

2001: Přijetí doporučení č. 87 (2001) k Evropské strategii ochrany rostlin Stálým výborem (strany/evropské země) Úmluvy o ochraně evropských volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (Bernská úmluva / Rada Evropy), dne 30. listopadu 2001

2002 : EPCS je schválena Úmluvou o biologické rozmanitosti (CBD) jako součást a příspěvek ke Globální strategii pro ochranu rostlin (GSPC). Z nich

2004: Generalidat Valenciana a Botanická zahrada Univerzity ve Valencii hostí 4. konferenci Planta Europa ve španělské Valencii. Na 4. konferenci Planta Europa byla provedena střednědobá revize EPCS. 250 zástupců členů a partnerů zjistilo, že kroky vpřed jsou slibné. Více než 50 % cílů postupuje dobře a dva jsou již splněny. Dalším výsledkem 4. konference Planta Europa bylo vypracování akčního plánu, kritických cílů, popisujícího nejdůležitější a minimální příspěvek sítě Planta Europa k zajištění ochrany rostlin v Evropě v roce 2007. Kritické cíle a střední term Review bude fungovat jako hlavní indikátory úspěchu sítě Planta Europa Network na příští konferenci v roce 2007. 

2004/2005: Přezkum EPCS v polovině období ukazuje dobrý pokrok. Dva cíle byly splněny a mnoho dalších je v plném proudu. Planta Europa určuje sedm kritických cílů jako příspěvek sítě k plné implementaci EPCS. Z nich

2007 : Asociace rumunských botanických zahrad, místní univerzita Babes Bolyai a botanická zahrada „Al Borza“ hostily 5. konferenci Planta Europa v Cluj Napoca v Rumunsku. Tématem konference bylo „Společně pro rostliny“. Na základě výsledků této konference je vypracována obnovená verze Evropské strategie na ochranu rostlin. Z nich

2008 : Zveřejnění Evropské strategie na ochranu rostlin 2008-2014. Z nich

2008 : Přijetí doporučení č. 138 (2008) k Evropské strategii na ochranu rostlin na období 2008–2014 Stálým výborem (strany/evropské země) Úmluvy o ochraně evropských volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a přírodních stanovišť (Bernská úmluva / Rada z Evropa), dne 27. listopadu 2008

2009 : V Haagu (Nizozemsko) je založena nadace Planta Europa Foundation. Planta Europa Foundation přebírá sekretariát Planta Europa od Plantlife International (UK). Z nich

2010 : Mezinárodní konference Deklarace z Kréty o ochraně a udržitelném využívání diversity volně žijících rostlin Ortodoxní akademie na Krétě, 5.–8. května 2010

2011 : Polská akademie věd a Botanický institut W. Szafera pořádají 6. konferenci Planta Europa v Krakově (Polsko). Výsledkem této konference je „Krakovská deklarace“. Z nich

2012/2013 : Aktualizace webu Planta Europa.

2014 : Od 1. ledna 2014 sídlí švédské informační centrum o druzích sekretariátu PE. Finanční aspekty a bankovní účet bude nadále pokračovat Nadací Planta Europa v Nizozemsku. Ortodoxní akademie na Krétě hostila ve dnech 21.–25. května 2014 7. konferenci Planta Europa v Kolympari, Chania, Kréta (Řecko).

2017: Konec  Nadace Planta Europa  (Planta Europa Network je stále živá síť!)

2017 : 8. konference Planta Europa „Zachraňte rostliny pro budoucnost Země“ se koná v Kyjevě na Ukrajině ve dnech 22. – 26. května 2017. Hostitelské organizace jsou  botanická zahrada OV Fomin Národní univerzity Tarase Ševčenka v Kyjevě, Botanický ústav MG Kholodnyho Národní akademie věd Ukrajiny a Národní botanická zahrada MM Gryška Národní akademie věd Ukrajiny.

2017 : Výsledkem konference Planta Europa v Kyjevě byla zveřejněna Kyjevská deklarace.

bottom of page