top of page

Vítejte v  Síť, pojďme společně pracovat na evropské ochraně rostlin!

European Plant Conservation Strategy si můžete stáhnout zde:

PE6.png
DSC_0088.JPG

Planě rostoucí rostliny v Evropě jsou vážně ohroženy a dochází k významné ztrátě rostlinných druhů a stanovišť. Přestože je ochrana rostlin předmětem obav, má ze strany politiků a veřejnosti menší podporu než jiné ohrožené skupiny, jako jsou pandy, velryby nebo ptáci.

Naše poselství  je jednoduchý:

• Planě rostoucích rostlin v Evropě rychle ubývá;

• Evropská veřejnost je znepokojena současnými problémy ničícími její dědictví;

• Evropští a národní tvůrci rozhodnutí musí nyní jednat, aby tento trend zastavili;

• Existuje jasný, měřitelný a snadno srozumitelný plán k lepší ochraně evropské flóry;

• Každý může při svých aktivitách na venkově něco udělat pro záchranu divoce rostoucích rostlin.

Místní a regionální projekty: V celé Evropě mohou malé místní a regionální vzdělávací a osvětové aktivity organizované členskými organizacemi nebo soukromými osobami něco udělat pro rostliny. Povaha a rozsah těchto projektů závisí na kapacitě organizace propagující akci.

Probíhající projekty: Pokud byste chtěli přidat událost, zašlete prosím krátké shrnutí a obrázky na sekretariát Planta Europa.

bottom of page